Spawanie Aluminium


Zajmujemy się profesjonalnym spawaniem aluminium metodą MIG oraz TIG.
Są to metody spawania łukowego w osłonie gazu. Spawanie metodą MIG (Metal Inert Gas) jest z reguły stosowane przy grubości materiału od 1 mm wzwyż, natomiast spawanie metodą TIG (Tungsten Metal Gas), czyli spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, stosuje się przy małej grubości materiału, nawet poniżej 1 mm.
Spawanie metodą TIG może być stosowane we wszystkich miejscach, a jego prawidłowe wykonanie gwarantuje spoinę
o najlepszej jakości.